thong tin va truyen thong

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Cùng Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
756965 | xemvtv.info

Bộ trưởng TT-TT lên "ghế nóng" trả lời chất vấn
Bộ trưởng TT-TT lên "ghế nóng" trả lời chất vấn

Cùng Bộ trưởng TT-TT lên "ghế nóng" trả lời chất vấn với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
202710 | xemvtv.info

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn

Cùng Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
486216 | xemvtv.info

Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | THDT
Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | THDT

Cùng Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | THDT với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
562927 | xemvtv.info

Những điểm đáng chú ý trong phiên chất vấn Bộ TTTT và TT Nguyễn Xuân Phúc| VTV24
Những điểm đáng chú ý trong phiên chất vấn Bộ TTTT và TT Nguyễn Xuân Phúc| VTV24

Cùng Những điểm đáng chú ý trong phiên chất vấn Bộ TTTT và TT Nguyễn Xuân Phúc| VTV24 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
706851 | xemvtv.info

Thủ tướng làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông
Thủ tướng làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông

Cùng Thủ tướng làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
513433 | xemvtv.info

Bộ trưởng TT-TT: Sẽ có luật xử lý tin giả trên MXH
Bộ trưởng TT-TT: Sẽ có luật xử lý tin giả trên MXH

Cùng Bộ trưởng TT-TT: Sẽ có luật xử lý tin giả trên MXH với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
402852 | xemvtv.info

Bộ trưởng TT-TT lên "ghế nóng" trả lời chất vấn
Bộ trưởng TT-TT lên "ghế nóng" trả lời chất vấn

Cùng Bộ trưởng TT-TT lên "ghế nóng" trả lời chất vấn với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
305419 | xemvtv.info

Tập đoàn CMC đón tiếp Bộ Thông tin và Truyền thông & 25 Sở  TTTT thông khu vực phía Bắc
Tập đoàn CMC đón tiếp Bộ Thông tin và Truyền thông & 25 Sở TTTT thông khu vực phía Bắc

Cùng Tập đoàn CMC đón tiếp Bộ Thông tin và Truyền thông & 25 Sở TTTT thông khu vực phía Bắc với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
358717 | xemvtv.info

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: VN cần có mạng xã hội riêng khác Facebook| VTV24
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: VN cần có mạng xã hội riêng khác Facebook| VTV24

Cùng Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: VN cần có mạng xã hội riêng khác Facebook| VTV24 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
936681 | xemvtv.info

Bộ Thông tin & Truyền thông ra sao với ông Nguyễn Mạnh Hùng?
Bộ Thông tin & Truyền thông ra sao với ông Nguyễn Mạnh Hùng?

Cùng Bộ Thông tin & Truyền thông ra sao với ông Nguyễn Mạnh Hùng? với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
586427 | xemvtv.info

Khám xét nhà 2 cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | THDT
Khám xét nhà 2 cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | THDT

Cùng Khám xét nhà 2 cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | THDT với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
894953 | xemvtv.info

Bộ trưởng Truyền thông muốn hạn chế tin tiêu cực (VOA)
Bộ trưởng Truyền thông muốn hạn chế tin tiêu cực (VOA)

Cùng Bộ trưởng Truyền thông muốn hạn chế tin tiêu cực (VOA) với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
741573 | xemvtv.info

Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết hoạt động truyền thanh năm 2019 | LONG AN TV
Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết hoạt động truyền thanh năm 2019 | LONG AN TV

Cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết hoạt động truyền thanh năm 2019 | LONG AN TV với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
802172 | xemvtv.info

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng CMC ra mắt Hệ sinh thái C.OPE2N
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng CMC ra mắt Hệ sinh thái C.OPE2N

Cùng Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng CMC ra mắt Hệ sinh thái C.OPE2N với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
760858 | xemvtv.info

Truyền thông
Truyền thông

Cùng Ông Nguyễn Mạnh Hùng đắc cử Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
874333 | xemvtv.info

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Facebook, Google phải có bộ lọc tự động xóa bỏ tin xấu, độc
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Facebook, Google phải có bộ lọc tự động xóa bỏ tin xấu, độc

Cùng Ông Nguyễn Mạnh Hùng đắc cử Bộ trưởng Bộ Thông tin Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Facebook, Google phải có bộ lọc tự động xóa bỏ tin xấu, độc với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
510157 | xemvtv.info

Đồng Tháp: Bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông | THDT
Đồng Tháp: Bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông | THDT

Cùng Ông Nguyễn Mạnh Hùng đắc cử Bộ trưởng Bộ Thông tin Đồng Tháp: Bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông | THDT với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
784103 | xemvtv.info

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Cần mạnh tay yêu cầu Facebook, Google... "gỡ bỏ thông tin"
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Cần mạnh tay yêu cầu Facebook, Google... "gỡ bỏ thông tin"

Cùng Ông Nguyễn Mạnh Hùng đắc cử Bộ trưởng Bộ Thông tin Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Cần mạnh tay yêu cầu Facebook, Google... "gỡ bỏ thông tin" với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
808734 | xemvtv.info

Hai cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT bị truy tố
Hai cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT bị truy tố

Cùng Ông Nguyễn Mạnh Hùng đắc cử Bộ trưởng Bộ Thông tin Hai cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT bị truy tố với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
267382 | xemvtv.info