phim/chang trai he mat troi

Tập 1
Tập 1

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 1 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
100794 | xemvtv.info

Tập 4[1]: Sông hoảng sợ khi thấy Nhật múa may quay cuồng
Tập 4[1]: Sông hoảng sợ khi thấy Nhật múa may quay cuồng

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 4[1]: Sông hoảng sợ khi thấy Nhật múa may quay cuồng với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
908845 | xemvtv.info

Chàng trai hệ mặt trời
Chàng trai hệ mặt trời

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Chàng trai hệ mặt trời với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
215173 | xemvtv.info

Tập 13
Tập 13

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 13 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
377593 | xemvtv.info

Tập 16
Tập 16

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 16 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
394312 | xemvtv.info

Tập 26[1]: Nhật tức giận vì sự vô tâm của Sông
Tập 26[1]: Nhật tức giận vì sự vô tâm của Sông

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 26[1]: Nhật tức giận vì sự vô tâm của Sông với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
368570 | xemvtv.info

Tập 5[3]: Ba anh em khổ sở vì quy định do Nguyệt đặt ra
Tập 5[3]: Ba anh em khổ sở vì quy định do Nguyệt đặt ra

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 5[3]: Ba anh em khổ sở vì quy định do Nguyệt đặt ra với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
580868 | xemvtv.info

Tập 19
Tập 19

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 19 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
740845 | xemvtv.info

Tập 1[2]: Sông ngán ngẫm khi phải sống chung với hai đứa em
Tập 1[2]: Sông ngán ngẫm khi phải sống chung với hai đứa em

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 1[2]: Sông ngán ngẫm khi phải sống chung với hai đứa em với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
638008 | xemvtv.info

Tập 9
Tập 9

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 9 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
607064 | xemvtv.info

Tập 1[1]: Biển mặc kệ khi thấy Núi bị chú bảo vệ chặn lại
Tập 1[1]: Biển mặc kệ khi thấy Núi bị chú bảo vệ chặn lại

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 1[1]: Biển mặc kệ khi thấy Núi bị chú bảo vệ chặn lại với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
40490 | xemvtv.info

Tập 16[1]: Nguyệt nói mình thấy Núi có đẹp đẽ gì đâu mà ai cũng khen
Tập 16[1]: Nguyệt nói mình thấy Núi có đẹp đẽ gì đâu mà ai cũng khen

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 16[1]: Nguyệt nói mình thấy Núi có đẹp đẽ gì đâu mà ai cũng khen với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
638363 | xemvtv.info

Tập 11
Tập 11

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 11 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
456074 | xemvtv.info

Tuần 2
Tuần 2

Cùng THVL | Giới thiệu phim Chàng trai hệ mặt trời Tuần 2 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
537368 | xemvtv.info

Tập 28[2]: Một đứa bé đi lạc có vẻ rất thích Núi
Tập 28[2]: Một đứa bé đi lạc có vẻ rất thích Núi

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 28[2]: Một đứa bé đi lạc có vẻ rất thích Núi với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
46930 | xemvtv.info

Tập 14
Tập 14

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 14 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
383080 | xemvtv.info

Tập cuối[3]: Nhật đòi xé hết thiệp cưới vì Sông mời người yêu cũ
Tập cuối[3]: Nhật đòi xé hết thiệp cưới vì Sông mời người yêu cũ

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập cuối[3]: Nhật đòi xé hết thiệp cưới vì Sông mời người yêu cũ với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
598364 | xemvtv.info

Tập 13[2]: Nguyệt ra tay trị bệnh cho Biển và Núi
Tập 13[2]: Nguyệt ra tay trị bệnh cho Biển và Núi

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 13[2]: Nguyệt ra tay trị bệnh cho Biển và Núi với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
69999 | xemvtv.info

Tập 21[3]: Núi năn nỉ Linh gọi cho Nguyệt để giải thích dùm mình
Tập 21[3]: Núi năn nỉ Linh gọi cho Nguyệt để giải thích dùm mình

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 21[3]: Núi năn nỉ Linh gọi cho Nguyệt để giải thích dùm mình với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
884936 | xemvtv.info

Tập 17[4]: Nguyệt mắc cỡ bỏ chạy khi Núi hôn mình
Tập 17[4]: Nguyệt mắc cỡ bỏ chạy khi Núi hôn mình

Cùng THVL | Chàng trai hệ mặt trời Tập 17[4]: Nguyệt mắc cỡ bỏ chạy khi Núi hôn mình với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
45051 | xemvtv.info