hanh chinh va dich vu

Thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
Thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Cùng Thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
445694 | xemvtv.info

Dịch vụ công trực tuyến để giảm nhũng nhiễu
Dịch vụ công trực tuyến để giảm nhũng nhiễu

Cùng Cải cách hành chính ngày 16-4-2018 Dịch vụ công trực tuyến để giảm nhũng nhiễu với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
52992 | xemvtv.info

Tin tức dịch bệnh corona (Covid-19) ngày 03/4, diễn biến virus corona Việt Nam và đại dịch Vũ Hán
Tin tức dịch bệnh corona (Covid-19) ngày 03/4, diễn biến virus corona Việt Nam và đại dịch Vũ Hán

Cùng Cải cách hành chính ngày 16-4-2018 Tin tức dịch bệnh corona (Covid-19) ngày 03/4, diễn biến virus corona Việt Nam và đại dịch Vũ Hán với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
229871 | xemvtv.info

Hướng dẫn Đơn vị Quan hệ ngân sách giao nhận hồ sơ trực tuyến
Hướng dẫn Đơn vị Quan hệ ngân sách giao nhận hồ sơ trực tuyến

Cùng Dịch vụ công KBNN Hướng dẫn Đơn vị Quan hệ ngân sách giao nhận hồ sơ trực tuyến với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
44326 | xemvtv.info

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3

Cùng Dịch vụ công KBNN Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
413919 | xemvtv.info

Tin tức Chứng khoán mới nhất 3/4/2020: Thị trường chứng khoán diễn biến giằng co.
Tin tức Chứng khoán mới nhất 3/4/2020: Thị trường chứng khoán diễn biến giằng co.

Cùng Dịch vụ công KBNN Tin tức Chứng khoán mới nhất 3/4/2020: Thị trường chứng khoán diễn biến giằng co. với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
790993 | xemvtv.info

Tin tức dịch bệnh corona (Covid-19) ngày 03/4, diễn biến virus corona Việt Nam và đại dịch Vũ Hán
Tin tức dịch bệnh corona (Covid-19) ngày 03/4, diễn biến virus corona Việt Nam và đại dịch Vũ Hán

Cùng Dịch vụ công KBNN Tin tức dịch bệnh corona (Covid-19) ngày 03/4, diễn biến virus corona Việt Nam và đại dịch Vũ Hán với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
820148 | xemvtv.info

DVC_Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến
DVC_Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến

Cùng Dịch vụ công KBNN DVC_Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
296724 | xemvtv.info

Tin tức dịch Corona ngày 1 tháng 4, 2020 | Cập nhật dịch COVID-19
Tin tức dịch Corona ngày 1 tháng 4, 2020 | Cập nhật dịch COVID-19

Cùng Dịch vụ công KBNN Tin tức dịch Corona ngày 1 tháng 4, 2020 | Cập nhật dịch COVID-19 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
806875 | xemvtv.info

Công nghệ, vũ khí đắc lực của loài người chống dịch COVID-19 | VTV24
Công nghệ, vũ khí đắc lực của loài người chống dịch COVID-19 | VTV24

Cùng Dịch vụ công KBNN Công nghệ, vũ khí đắc lực của loài người chống dịch COVID-19 | VTV24 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
666013 | xemvtv.info

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính
Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

Cùng Dịch vụ công KBNN Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
190650 | xemvtv.info

[PR] Dịch vụ CHÍNH HÃNG và KHÔNG CHÍNH HÃNG có gì khác biệt? | TIPCAR TV
[PR] Dịch vụ CHÍNH HÃNG và KHÔNG CHÍNH HÃNG có gì khác biệt? | TIPCAR TV

Cùng Dịch vụ công KBNN [PR] Dịch vụ CHÍNH HÃNG và KHÔNG CHÍNH HÃNG có gì khác biệt? | TIPCAR TV với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
917557 | xemvtv.info

Giới thiệu dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tiền Giang
Giới thiệu dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tiền Giang

Cùng Dịch vụ công KBNN Giới thiệu dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tiền Giang với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
635511 | xemvtv.info

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Đại dịch qua đi, ĐCS Trung Quốc sẽ phải đối mặt với ‘thanh toán’ toàn cầu
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Đại dịch qua đi, ĐCS Trung Quốc sẽ phải đối mặt với ‘thanh toán’ toàn cầu

Cùng Dịch vụ công KBNN Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Đại dịch qua đi, ĐCS Trung Quốc sẽ phải đối mặt với ‘thanh toán’ toàn cầu với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
61577 | xemvtv.info

Những "Hành Vi" làm HAO TỔN PHƯỚC BÁO hao tiền tốn tài LÀM HẠI CHÍNH MÌNH đời người nên tránh
Những "Hành Vi" làm HAO TỔN PHƯỚC BÁO hao tiền tốn tài LÀM HẠI CHÍNH MÌNH đời người nên tránh

Cùng Dịch vụ công KBNN Những "Hành Vi" làm HAO TỔN PHƯỚC BÁO hao tiền tốn tài LÀM HẠI CHÍNH MÌNH đời người nên tránh với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
855564 | xemvtv.info

Hướng dẫn công dân đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ
Hướng dẫn công dân đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ

Cùng VNPT iGate Hướng dẫn công dân đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
287511 | xemvtv.info

giới thiệu và hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
giới thiệu và hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Cùng VNPT iGate giới thiệu và hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
711396 | xemvtv.info

[HÀNH CHÍNH CÔNG] BƯU ĐIỆN KHÁNH HÒA: Thúc đẩy Hành chính công Điện tử
[HÀNH CHÍNH CÔNG] BƯU ĐIỆN KHÁNH HÒA: Thúc đẩy Hành chính công Điện tử

Cùng VNPT iGate [HÀNH CHÍNH CÔNG] BƯU ĐIỆN KHÁNH HÒA: Thúc đẩy Hành chính công Điện tử với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
631711 | xemvtv.info

DBKT_FINTECH TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ
DBKT_FINTECH TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ

Cùng VNPT iGate DBKT_FINTECH TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
465781 | xemvtv.info

Trình tự xây dựng kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền (SME)
Trình tự xây dựng kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền (SME)

Cùng VNPT iGate Trình tự xây dựng kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền (SME) với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
688564 | xemvtv.info