Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
832457 | xemvtv.info

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Không quá say sưa với thắng lợi"  | VTC Now
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Không quá say sưa với thắng lợi" | VTC Now

Cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Không quá say sưa với thắng lợi" | VTC Now với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
147635 | xemvtv.info

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch | VTC Now
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch | VTC Now

Cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch | VTC Now với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
770781 | xemvtv.info

Chào buổi sáng(31/3/2020): Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng kêu gọi toàn dân chung sức...
Chào buổi sáng(31/3/2020): Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng kêu gọi toàn dân chung sức...

Cùng Chào buổi sáng(31/3/2020): Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng kêu gọi toàn dân chung sức... với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
720391 | xemvtv.info

Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng | HANOITV
Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng | HANOITV

Cùng Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng | HANOITV với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
562383 | xemvtv.info

Phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng | VTC Now
Phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng | VTC Now

Cùng Phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng | VTC Now với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
171272 | xemvtv.info

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Các bị cáo cho đi tù còn cảm ơn”
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Các bị cáo cho đi tù còn cảm ơn”

Cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Các bị cáo cho đi tù còn cảm ơn” với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
803589 | xemvtv.info

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Lựa chọn cán bộ: Khó để "một phát ăn ngay" | VTC1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Lựa chọn cán bộ: Khó để "một phát ăn ngay" | VTC1

Cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Lựa chọn cán bộ: Khó để "một phát ăn ngay" | VTC1 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
593820 | xemvtv.info

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Không được chủ quan, tự mãn" | VTC Now
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Không được chủ quan, tự mãn" | VTC Now

Cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Không được chủ quan, tự mãn" | VTC Now với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
148611 | xemvtv.info

Lời chúc Tết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng | VTC Now
Lời chúc Tết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng | VTC Now

Cùng Lời chúc Tết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng | VTC Now với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
364312 | xemvtv.info

Tổng bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng chống đại dịch
Tổng bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng chống đại dịch

Cùng Tổng bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng chống đại dịch với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
624405 | xemvtv.info

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Đảng viên không rèn luyện, dễ thoái hóa biến chất" | VTC1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Đảng viên không rèn luyện, dễ thoái hóa biến chất" | VTC1

Cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Đảng viên không rèn luyện, dễ thoái hóa biến chất" | VTC1 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
648521 | xemvtv.info

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 2020 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 2020 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Cùng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 2020 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
607360 | xemvtv.info

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10, khóa XII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10, khóa XII

Cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10, khóa XII với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
634268 | xemvtv.info

PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Nếu ông Nguyễn Phú Trọng bệnh nặng, ai sẽ là người lên thay?
PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Nếu ông Nguyễn Phú Trọng bệnh nặng, ai sẽ là người lên thay?

Cùng PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Nếu ông Nguyễn Phú Trọng bệnh nặng, ai sẽ là người lên thay? với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
996888 | xemvtv.info

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị | VTV24
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị | VTV24

Cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị | VTV24 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
753857 | xemvtv.info

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cùng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
898954 | xemvtv.info

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc  Hội nghị Trung ương 10, khóa XII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10, khóa XII

Cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10, khóa XII với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
944649 | xemvtv.info

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Quốc vương Thái Lan | VTC Now
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Quốc vương Thái Lan | VTC Now

Cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Quốc vương Thái Lan | VTC Now với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
936451 | xemvtv.info

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII | VTV24
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII | VTV24

Cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII | VTV24 với nhiều chương trình giải trí đặc sắc, game show hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
726451 | xemvtv.info